เทศบาลนครเชียงรายโชว์ศักยภาพทางด้านการศึกษา บทท้าทายการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 17

1

วันที่ 7 มิ.ย.62 เทศบาลนครเชียงรายโชว์ศักยภาพทางด้านการศึกษา บทท้าทายการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 17 สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง พร้อมมุ่งมั่นให้นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย กว่า 8,000คน มีการศึกษาที่ดีตลอดไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.