เทศบาลนครเชียงราย คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุโซน 2 ร่วมพิธีรดน้ำขอพรจาก พระครูสิริธรรมนิวิฐ (ทองเย็น ธมฺมวโร) เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง

24

วันที่ 3 พ.ค.62 เวลา 10:00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุโซน 2 ร่วมพิธีรดน้ำขอพรจาก พระครูสิริธรรมนิวิฐ (ทองเย็น ธมฺมวโร) เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย พร้อมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุจากศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุโซน 2 ณ วัดศรีบุญเรือง จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.