เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

1

DSC_1974

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และหันมาออกกำลังกาย เล่นกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย ห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.