เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

1

12-2

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน แกนนำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นในด้านต่างๆ จำนวน ๗๒ คน     ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.