เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

1

20180118110310rPbH

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. น. เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐  โดยนายวันชัย  จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย  พนักงานเทศบาล ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของรางวัลให้แก่เด็กที่มาร่วมงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนดีเด่นในด้านต่างๆ  ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.