เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้บริหารฯ

1

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรจาก นายวันชัย จงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย  คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีตัวแทนพนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันรดน้ำขอพร เพื่อเป็นการ แสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ และแสดงถึงความสามัคคีของข้าราชการ รวมถึงเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย  ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.