เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรม เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑

1

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรม เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑ มีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมปล่อยขบวนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะและทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาล และร่วมพิธีในการทำบุญเนื่องในวันเทศบาล ( ครบรอบ ๘๓ ปี ) พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงานดีเด่นในด้านต่างๆ  ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.