เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันสตรีสากล

4

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2562 โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่สตรี ผู้ที่ทำงานด้านสตรี ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม จำนวน 78 ท่าน เพื่อส่งเสริมศักยภาพของพลังสตรี ในการสร้างครอบครัว สร้างสังคมให้น่าอยู่และสงบสุข ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.