เทศบาลนครเชียงราย จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘

4

2015112713172372VR

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘ มีนายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลร่วมปล่อยขบวนกระทงประเภทสวยงามพร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะการแข่งขันขบวนกระทงประเภทสวยงามและนางนพมาส  ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.