เทศบาลนครเชียงราย จัดงานเทศกาลอาหารเชียงราย อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล นครเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๑

6

20180126112351d67E

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. เทศบาลนครเชียงราย จัดงานเทศกาลอาหารเชียงราย อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล นครเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลอาหาร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหาร ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารให้ประชาชนมีโอกาสเลือกบริโภคอาหารจากร้านอาหารที่หลากหลายชนิด ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยเน้นที่ “อาหารต้องสะอาด รดชาติต้องอร่อย Clean Food Good Taste” และก้าวนำครัวไทยสู่ครัวโลกด้วยความภาคภูมิใจ ที่สำคัญคือการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงรายนำรายได้มาสู่ชุมชนในท้องถิ่น ณ ลานเวทีลำวงย้อนยุค สวนตุงและโคมเชียงรายฯ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.