เทศบาลนครเชียงราย จัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. 1381

7

วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลนครเชียงราย จัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. 1381 ( ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ) โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พนักงานเทศบาล ร่วมปล่อยขบวนแห่สงกรานต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ณ บริเวณสี่แยกประตูเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.