เทศบาลนครเชียงราย จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อย่างสมพระเกียรติ

1

8 ธ.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมคณะบริหาร ข้าราชการ พนักงาน และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ทั้งนี้ จากการที่กระทรวงมหาดไทยจัด ” โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดที่ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงมหาดไทย เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาดกว้าง 8.25 นิ้ว สูง 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น เพื่อมอบแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.