เทศบาลนครเชียงราย จัด “Big Cleaning Day” ตลาดสดเทศบาล 1

1

DSC_2993

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด “Big Cleaning Day”พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดการจับหนู แมลงสาป กำจัดใยแมลงมุม เพื่อสร้างความมั่นในให้แก่ผู้บริโภค ในการเลือกซื้อสินค้า และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด ให้ถูกสุขลักษณะได้เกณฑ์มาตรฐาน ณ ตลาดสดเทศบาลนครเชียงราย ๑ เทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.