เทศบาลนครเชียงราย ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day 

3

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.เทศบาลนครเชียงราย นำโดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พนักงานเทศบาลนครเชียงราย ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาฯ” โดยมีนายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้นำพนักงานไปดำเนินการทำความสะอาดในสถานที่ ลานอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช หอนาฬิกาเชียงราย สวนตุงและโคมนครเชียงราย ณ อาคารสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.