เทศบาลนครเชียงราย พร้อมแล้ว!!! เปิดสถานีขนส่ง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมลานจอดรถ 4 ชั้น!! รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก!!!

1

22853464_559925407682496_3622176520111589702_n

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เผยว่า เทศบาลนครเชียงราย พร้อมแล้วกับการเปิดอาคารสถานีขนส่งเชียงราย ((ขนส่งเก่า)) ในวันที่ 1 พ.ย. 60 … จากการที่เทศบาลนครเชียงราย ได้รับการอนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการฯ ในการอนุมัติงบประมาณ กว่าห้าสิบล้าน ในการจัดสร้างสถานีขนส่งเชียงราย โดยไม่ใช้งบจากภาษีของพี่น้องในเทศบาลฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงไปยังพื้นที่อำเภอต่างๆ รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง โดยนักท่องเที่ยวสามารถมาที่จุดเดียวเที่ยวได้ทั้ง 18 อำเภอ ในเชียงราย รวมถึงการส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจในเทศบาลนครฯ 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.