เทศบาลนครเชียงราย มอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

0

20150209113543fWXb

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย   คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า พร้อมมอบนโยบายการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาล ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.