เทศบาลนครเชียงราย รวมพลังทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

4

จากเหตุการณ์พายุ ฝน ถล่มนครเชียงราย เมื่อเย็นวันที่ 10 พ.ค. 61 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่วงกว้าง จังหวัดเชียงราย โดย นายภาสกร บุญญลักษม์ รอง ผวจ.ชร. ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 37 รวมถึงภาคประชาชน หน่วยงานอาสาสมัครกู้ภัย เร่งดำเนินการตรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายในเขตเทศบาลนครเชียงราย พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่ น้องประชาชน โดยดำเนินการช่วยเหลือตั้งแต่ คืนวันที่ 10 พ.ค. เรื่อยมาจนถึงวันนี้ และให้การช่วยเหลือเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ อย่างทั่วถึง ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.