เทศบาลนครเชียงราย รวมในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

2

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลนครเชียงราย รวมในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัย โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเมืองเชียงราย กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้มอบเงินและสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เชียงราย บ้านเลขที่ ๒๒๕ หมู่ ๙ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ที่ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้อย่างหาที่สุดไม่ได้ ณ หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.