เทศบาลนครเชียงราย ร่วมรณรงค์แบบ Big Cleaning Dayจังหวัดเชียงราย เพื่อต้อนรับฤดูการท่องเที่ยว

7

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย  พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลนครเชียงราย ร่วมรณรงค์แบบ Big Cleaning Dayจังหวัดเชียงราย เพื่อต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และร่วมรณรงค์สร้างวินัยให้กับคนในจังหวัดเชียงรายในการรักษาความสะอาด ทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางและการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเป็นการลดขยะ เพิ่มการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ณ อนุสาวรีย์พญาเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.