เทศบาลนครเชียงราย ร่วมให้การตอนรับ คุณคัทซึระ มิยาซากิ หัวหน้าผู้แทน ไจก้า สำนักงานประจำประเทศไทย

4

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมให้การตอนรับ คุณคัทซึระ มิยาซากิ หัวหน้าผู้แทน ไจก้า สำนักงานประจำประเทศไทย และคุณกอบชัย ทรงศรีสง่า เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส ที่ได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าของโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคตซึ่งได้รับความร่วมมือในการดำเนินโครงการจากสำนักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นหรือไจก้าได้แสดงความชื่นชมเทศบาลนครเชียงรายต่อความร่วมมือดังกล่าวจนเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา ณ มหาลับวัยที่สามเทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.