เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการประชุมแกนนำสุขภาพ ( อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน )เพื่อเป็นการติดตามนิเทศงานของอาสาสมัครสาธารณสุข อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

7

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการประชุมแกนนำสุขภาพ ( อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ) เขต 3 , 4 เพื่อเป็นการติดตามนิเทศงานของอาสาสมัครสาธารณสุข อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องแนวทางเพื่อเกิดการพัฒนางานของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน พร้อมฟื้นฟูความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการดูแลพี่น้องประชาชนในเขตรับผิดชอบ ทั้ง 64 ชุมชน ณ ห้องประชุมกองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.