เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้

1

DSC_3506

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดร.ปรีชา  อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ประการในเขตเทศบาลนครเชียงราย พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติยศและยกย่องผู้ให้ความร่วมมือในการชำระภาษีฯ ภายในระยะเวลากำหนดอย่างสม่ำเสมอ ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.