เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีการเปิดอบรมโครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย

2

24-2

 

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีการเปิดอบรมโครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย ( มหาวิทยาลัยวัยที่สาม ) เพื่อให้คณะกรรมการ คณะทำงาน วิทยากร แกนนำผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ ในการทำงานกับผู้สูงอายุ สามารถขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.