เทศบาลนครเชียงราย ร่วมงาน “CRRU OPEN HOUSE THAILAND – Chinese Education & Job Fair 2017

5

20171120103906NtEe

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมงาน “CRRU OPEN HOUSE THAILAND – Chinese Education & Job Fair 2017 “ และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU ) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จำนวน ๘ แห่ง เทศบาลนครเชียงราย และสถาบันอุดมศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 15 แห่ง พร้อมร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ทั้งสถาบันการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.