เทศบาลนครเชียงราย ร่วมปล่อยขบวนการแข่งขันกีฬาสีและเกมส์นันทนาการ “ฟ้าขาว เกมส์” รร.ท.6

2

20171221092217J7c1

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมปล่อยขบวนการแข่งขันกีฬาสีและเกมส์นันทนาการ ฟ้าขาว เกมส์ ประจำปี ๒๕๖๐โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย เพื่อสืบสายสัมพันธ์สร้างความสามัคคี  ความรักในหมู่คณะ ห่างไกลยาเสพติด รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน ณ สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.