เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุ วัดดอยพระบาท

33

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุ วัดดอยพระบาท ซึ่งเป็นวัดโบราณที่มีอายุราวร้อยกว่าปี ซึ่งได้รับการบอกเล่าจากคนรุ่นหลังสืบต่อกันมา โดยมีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ใกล้พระเจดีย์ ปัจจุบันทางวัดจัดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นที่ร่มรื่น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม และได้ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและต่างประเทศให้มีส่วนร่วมในงานด้านพระพุทธศาสนาโดยมีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ณ วัดดอยพระบาท จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.