เทศบาลนครเชียงราย ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการจัดการศึกษา กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการจัดการศึกษา กับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ รองคณบดี และคณะนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทั้งนี้ทางสถาบันฯได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับเทศบาลนครเชียงราย จำนวน ๕ ชุด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีและหลักสูตรเตรียมวิศวะต่อไป ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.