เทศบาลนครเชียงราย ร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

2

วันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่อาสาสมัครที่ทำงานครบ ๑๐ , ๒๐ , ๒๕ ปี เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลที่อุทิศตน และสร้างผลงานดีเด่นในการช่วยเหลือประชาชนในชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของเทศบาลนครเชียงราย ณ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.