เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรม Big cleaning Day 

2

 

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายภูวิศ  วรรณพฤกษ์  ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายธเนศ โกมลธง รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย  และพนักงานกองสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรม Big cleaning Day  ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงรายร่วมกับศิลปินเชียงรายจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อรณรงค์ในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงราย ณ ลานอนุสาวรีย์พญามังราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.