เทศบาลนครเชียงราย ร่วมปลูกป่าตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา

4

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พนักงานเทศบาล คณะครู นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมปลูกป่าตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา เป็นการแสดงความจงรักภัคดีของพสกนิกรที่มีต่อพระองค์ และเป็นการเพิ่มต้นไม้และพื้นที่สีเขียงทางธรรมชาติให้แก่ที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล ณ เกาะแม้ฟ้าของแผ่นดิน จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.