เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประกอบพิธีสืบชะตาหลวงเมืองเชียงราย และประกอบพิธีสืบชะตาหลวงพร้อมกันทั้ง ๑๘ อำเภอ

7

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประกอบพิธีสืบชะตาหลวงเมืองเชียงราย และประกอบพิธีสืบชะตาหลวงพร้อมกันทั้ง ๑๘ อำเภอ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวเชียงราย หลังพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา โดยมี พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) ประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ ๘๖ รูป เจริญพระพุทธมนต์สวดสืบชะตาหลวงทุกศาสนาในเขตเมืองเชียงราย ณ บริเวณมณฑลพิธีเสาสะดือเมืองเชียงราย วัดพระธาตุดอยจอมทอง อ.เมืองเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.