เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมการเบิกเงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

1

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมการเบิกเงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”พร้อมมอบเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ค้างจ่ายในงวดสุดท้ายให้แก่ปรานชุมชนจำนวน ๖๔ ชุมชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.