เทศบาลนครเชียงราย ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพบปะประชาชนชุมชน หนองบัว และชุมชนดอยสะเก็น

5

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพบปะประชาชนชุมชน หนองบัว และชุมชนดอยสะเก็น เพื่อร่วมพูดคุยพบปะประชาชนแจ้งการดำเนินงานของทางเทศบาลนครเชียงราย พร้อมพูดคุยถึงปัญหาของประชาชนที่เดือดร้อนเพื่อที่จะได้นำมาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหนองบัว และศาลาอเนกประสงค์ชุมชนดอยสะเก็น จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.