เทศบาลนครเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน เอกชน และประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา

1

 

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๙ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน เอกชน และประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ตามประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีท่านเจ้าคุณ พระรัตนมุณี รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย นำคณะภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน ๒๓๙รูป ออกเดินรับบิณฑบาตจากเชิงบันไดวัดดอยงำเมืองไปตามเส้นทางในเขตเทศบาลฯ จนถึงสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.