เทศบาลนครเชียงราย เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่

4

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตามโครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุสู่นครแห่งความสุข โซนที่ ๒ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงราย ณ วัดศรีบุญเรือง จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.