เทศบาลนครเชียงราย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ศิลปินเชียงราย และพี่น้องชาวเชียงราย ได้ร่วมปลูกต้นชมพูพันธ์ุทิพย์บนเกาะกลาง ณ ถนนพหลโยธินสายเก่า

8

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงราย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ศิลปินเชียงราย และพี่น้องชาวเชียงราย ได้ร่วมปลูกต้นชมพูพันธ์ุทิพย์ ที่จะออกดอกบานสะพรั่งทุกช่วงต้นปี มาร่วมสร้างปอด และเพิ่มสีสันให้กับเมืองเชียงรายหลังเลิกงาน บนเกาะกลาง ณ ถนนพหลโยธินสายเก่า(หลังปั๊มปตท.สี่แยกแม่กรณ์ )จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.