เทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับ นายแพทย์กิติ ลาภสมบัติศิริ

6

21

 

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับ นายแพทย์กิติ ลาภสมบัติศิริ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พร้อมคณะกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย ที่ได้มาตรวจเยี่ยมเทศบาลนครเชียงราย ในการพัฒนาเป็นองค์กรต้นแบบการบริหารจัดการ ด้านส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.