เทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมจีน

4

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมจีน ระหว่างโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า โดยนางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กับ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน การเรียนด้านภาษาจีน ของนักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.