เทศบาล ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ธูปเทียน และกวนข้าวมธุปายาสถวาย

1

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๙ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษาเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย  ประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ธูปเทียน และกวนข้าวมธุปายาสถวาย  แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้ครอบครัวปฏิบัติธรรมดีเด่นและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ สวนตุงและโคมเชียงรายฯ จ.เชียงราย

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.