เปิดการปฐมนิเทศ นักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สาม

1

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมพิธีเปิดการปฐมนิเทศ นักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สาม รุ่นที่ ๑ , ๒ , ๓ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ความเป็นไปของทางมหาวิทยาลัยวัยที่สาม และได้ตระหนักถึงความสำคัญของมหาวิทยาลัย พร้อมประกาศรายชื่อห้องเรียน วิชาเรียน และสามารถเตรียมตัวเรียนตามหลักสูตรได้ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยวัยที่สาม จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.