เปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเครือข่ายจิตอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน ตามโครงการเครือข่ายจิตอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน

1

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเครือข่ายจิตอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน ตามโครงการเครือข่ายจิตอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นการอบรมจิตอาสาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล ส่งเสริมเมืองเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีมาตรฐานการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือที่ยึดประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนในเชียงราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.