“เปิดบ้าน ท.6 การศึกษาไร้ขีดจำกัด CRMS6 OPEN HOUSE 2017”

2

23621199_569822343359469_2581444637754199778_n

วันอาทิตย์ ที่19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ประธานในพิธีเปิด โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยมีนายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวรายงาน

ซึ่งกิจกรรมเสวนาวิชาการได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้เสวนาฯ ภายในงานยังพบกับกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมแนะนำหลักสูตรโรงเรียน กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ นิทรรศการทางวิชาการ และผลงานนักเรียน ฯลฯ

“วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เป็นการแสดงผลงานทางวิชาการ ศักยภาพด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี กีฬา ศิลปหัตกรรม นับว่าการจัดงานครั้งนี้มีคุณค่ายิ่ง ส่งผลให้การพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ เป็นคนดี คนเก่ง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ทั้งสร้างสรรค์สังคมให้ดีงาม ซึ่งถือว่า เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา…” นายกฯวันชัยกล่าว

 

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.