เปิดแล้ว งานแสดงประชาสัมพันธ์จำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพและของดีเมืองเจียงฮาย ครั้งที่ 5

1

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานแสดงประชาสัมพันธ์จำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพและของดีเมืองเจียงฮาย ครั้งที่ 5 เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย ที่บริเวณลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังรายศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมืองเชียงราย จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างการรับรู้สินค้าเกษตรคุณภาพและอาหารปลอดภัยของจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จัก ขยายฐานการตลาดสินค้าเกษตร มีการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพและผลิตภัณฑ์แปรรูปของดีเมืองเชียงราย จากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กว่า 30 ร้านค้าฯลฯ โดยงานจัดถึงวันที่ 22 กรกฎาคมนี้

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.