เราไม่ทิ้งกัน กอ.รมน.เชียงราย จัดอาหารเดลิวอรี่ถึงบ้านผู้ยากไร้

24

เวลา 11.30 น.วันที่ 2 มิ.ย.63 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.ภายใต้การอำนวยการของ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.กอ.รมน.จ.เชียงราย ได้อำนวยการประสานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยมีการจัดกิจกรรมแจกจ่ายอาหารกลางวันให้กับประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่บริเวณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เขตเทศบาลนครเชียงราย

โดยได้ แบ่งปันอาหาร น้ำดื่มสะอาด และผักสดๆใหม่ๆ จากหมู่บ้านคลังอาหารต้นแบบ ของกองทัพภาคที่ 3 เพื่อแบ่งเบาภาระด้านอาหาร บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผล กระทบจาควิกฤติโควิด-19 พร้อมทั้งแจกจ่ายหน้ากากและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อเน้นย้ำการเสริมสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่วนบุคคล ให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย ได้รับรู้รับทราบ จำนวน 1,000 คน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.