เอกชนชี้ยุบสนามบินเชียงรายอาจเกิดความเสียหายหลายด้าน

351

วันที่ 28 ต.ค.62 หลังจากที่ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.ให้สัมภาษน์ว่า จะมีการปรับแผนการบริหารสนามบินในสังกัด เพื่อรับมือความเสี่ยงจากรายได้ที่กำลังลดลงและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยจะยุบท่าอากาศยาน 2 แห่งที่เริ่มมีจำนวนผู้โดยสารลดลง คือ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

โดยนายอนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้า จ.เชียงราย ได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าวว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ เนื่องจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย อยู่คู่กับพื้นที่มานานและที่ผ่านมามีการใช้ประโยชน์เพื่อการคมนาคมทั้ง จ.เชียงราย และใกล้เคียง โดยมีเส้นทางทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันทาง ทอท.เองก็ได้มีแผนวางงบประมาณเพื่อพัฒนาไปแล้วกว่า 6,000 ล้านบาท และได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วนหากว่าต้องยุบก็เหมือนยุบงบประมาณที่ตัวเองลงทุนไปแล้ว ซึ่งจุบันนอกจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จะมีสายการบินภายในประเทศจำนวน 12 สายการบิน ทำการบินวันละหลายสิบเที่ยวมีเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำจากเกาหลีใต้ รวมไปถึงสายการบินที่บินตรงจากประเทศจีน ซึ่งภาคเอกชนเองก็ได้ผลักดันเส้นทางการบินเพิ่มเติมจากเชียงราย-ตองจี เมืองหลวงของรัฐฉาน ประเทศเมียนมา ที่อยู่ใกล้กันและเชื่อมโยงไปยังเมืองฮานอยและโฮจิมินต์ ประเทศเวียดนาม เนื่องจากเชียงรายถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมหลายด้านของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือจีเอ็มเอสซึ่งจะมีผลต่อเศรษฐกิจการค้า การคมนาคมและการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างมาก การที่จะยุบท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย อาจเกิดจากความเข้าใจผิดก็ได้ ซึ่งทางหอการค้าและภาคเอกชนจะสอบถามข้อมูลและเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด

สำหรับท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีเนื้อที่ 3,042 ไร่ เปิดบริการครั้งแรกเมื่อปี 2535 รองรับผู้โดยสารได้ 3 ล้านคนต่อปี และสามารถรองรับอากาศยานขนาดใหญ่ปานกลางและใหญ่ เช่นเครื่องบิน โบอิ้ง และแอร์บัส ได้ ในปัจจุบันมีสายการบินใช้บริการจำนวน 12 สายการบิน เป็นสายการบินภายในประเทศ 6 สายการบินและระหว่างประเทศ 6 สายการบิน ส่วนใหญ่เป็นเส้นทางระหว่างเชียงราย-ดอนเมือง เชียงราย-สุวรรณภูมิ วันละประมาณ 40 เที่ยวบิน เชียงราย-หาดใหญ่ เชียงราย-ภูเก็ต และจะมีการเปิดที่ยวบิน เชียงราย – เชียงใหม่ในไม่ช้านี้

ซึ่งปี 2562 มีเที่ยวบินใช้บริการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง 20,511 เที่ยวบิน มีจำนวนผู้โดยสาร 2,953,254 คน ซึ่ง ทอท.มีแผนเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความแออัดในปี 2561- 2565 โดยมีแผนในการก่อสร้างทางขับขนาน งานปรับปรุงทางขับ เพิ่มหลุมจอด การก่อสร้างทางเชื่อมทางวิ่ง งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร ฯลฯ ด้วยงบประมาณ 726 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลและเอกชน ในโครงการศูนย์ซ่อมอากาศยาน และโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์ รวมทั้งมีแผนพัฒนาต่อเนื่องเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค โดยเมื่อปี 2558 ทอท.ประกาศว่าได้มีการอนุมัติแผนพัฒนาด้วยงบประมาณ 6,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี โดยแบ่งเป็น 3 ระยะคือระยะที่ 1 วงเงินลงทุนประมาณ 3,700 ล้านบาท มีเป้าหมายพัฒนาสนามบินให้รองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้ถึงปี 2568 โดยสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 3 ล้านคนต่อปี ระยะที่ 2 วงเงินลงทุนประมาณ 600 ล้านบาท มีเป้าหมายเพื่อให้รองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้ถึงปี 2573 รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 3.3 ล้านคนต่อปี และระยะที่ 3 วงเงินลงทุนประมาณ 1,900 ล้านบาท มีเป้าหมายเพื่อให้รองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้ถึงปี 2578 รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 3.7 ล้านคนต่อปี ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวยังเป็นการแบ่งเบาความแออัดของท่าอากาศยานเชียงใหม่ที่อยู่ใกล้เคียงกัน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.