แถลงข่าวเปิดเทศกาลท่องเที่ยวเชียงราย การจัดงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ ๑๒

2

CRM_5074

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมแถลงข่าวเปิดเทศกาลท่องเที่ยวเชียงราย การจัดงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ ๑๒ นครแห่งดอกไม้งาม เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะเข้ามาเที่ยวยังจังหวัดเชียงราย อย่างยิ่งใหญ่อลังการกว่าทุกปี ระหว่างวันที่ ๒๓ ธ.ค.๒๕๕๘ ๑๔ ก.พ.๒๕๕๙ ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.