แนวทางการจัดการศพ ผู้ป่วยโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยนายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ และประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย 

215
Maekhong delta

แนวทางการจัดการศพ ผู้ป่วยโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยนายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ และประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.