“โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลไฟฟ้าใต้ดิน” ในเขตเทศบาลนครเชียงราย

3

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน

วันที่ 2 ก.ค.63 “เทศบาลนครเชียงราย” โดยท่านวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” โดยท่านปิยพจน์ รุธิรโก รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้ความร่วมมือใน “โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลไฟฟ้าใต้ดิน” ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนีฯ

โดย “โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลไฟฟ้าใต้ดิน” เป็นโครงการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าให้เป็นเคเบิลใต้ดิน จำนวน 5 เส้นทาง ได้แก่

 ถนนรัตนาเขตตั้งแต่สี่แยกวัดกลางเวียง-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 1 และถนนบรรพปราการ ตั้งแต่หอนาฬิกา-สี่แยกประตูสลี ระยะทาง 1.45 กิโลเมตร

ถนนธนาลัย ตั้งแต่จุดตัดถนนรัตนาเขต-จุดถนนรัตนาเขต ระยะทาง 0.85 กิโลเมตร

ถนนธนาลัย ตั้งแต่จุดตัดถนนรัตนาเขต-ถนนพหลโยธิน ระยะทาง 0.85 กิโลเมตร

ถนนบรรพปราการ ตั้งแต่จุดตัดถนนรัตนาเขต-หอนาฬิกา ระยะทาง 0.75 กิโลเมตร

ถนนบรรพปราการ ตั้งแต่จุดตัดถนนรัตนาเขต-ถนนพหลโยธิน ระยะทาง 0.75 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งหมด 5 กิโลเมตร

ครั้งนี้ได้รับความกรุณาจากจังหวัดเชียงราย มี ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารจากทั้ง 2 ฝ่าย และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยหรือทีโอทีเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย

โครงการนี้เกิดขึ้นจากแนวความคิดของท่านนายกฯ วันชัย ที่มองถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ทั้งในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางจราจร เหตุวาตภัย ไฟฟ้าลัดวงจร และยังเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพเมืองเชียงรายให้สวยงาม ทันสมัย แต่แฝงด้วยความงดงามของศิลปะ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายไฟและสายสื่อสาร อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อไป

คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้อย่างเร็วที่สุดประมาณเดือนตุลาคม 2563 นี้ งบประมาณในการดำเนินการทั้งหมด 488.70 ล้านบาทท โดยมีอัตราส่วนดำเนินการงานโยธาของฝ่ายเทศบาล 45% และ กฟภ.55% ซึ่งกรณีของ 5 เส้นทางดังกล่าวใช้งบประมาณรวม 488.76 ล้านบาท โดยแยกเป็นงบประมาณจากเทศบาลจำนวน 205 ล้านบาท และ กฟภ.ประมาณ 283 ล้านบาท และใช้เวลาดำเนินการโดยประมาณ 360 วัน

นายกวันชัย กล่าวว่า “โครงการนี้มีการทำประชาพิจารณ์แล้วเสร็จ แล้ว และประชาชนลงความเห็นสนับสนุนโครงการดังกล่าว จึงได้มีการทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กฟภ.แล้วก็เชื่อว่าจะเดินหน้าและสามารถขยายไปยังถนนสายอื่นๆ ได้อีกในอนาคตต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.