“โครงการความร่วมมือทางวิชาการโดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมกับโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด”

3

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในโครงการความร่วมมือทางวิชาการโดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม สนับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จะจัดให้มีการอบรมเรื่อง แนวทางการออกแบบและสร้างสื่อกิจกรรมวิทยาการคำนวณแบบถอดปลั๊ก Coding ณ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.