โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทสตรีในเขตเทศบาลนครเชียงราย

3

วันที่ 20 พ.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภาธร รังษีกุลพิพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบทบาท  สตรีในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรี ทุกชุมชน มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนตัว มีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้การวางตัวให้เข้า กับสถานการณ์ยุคใหม่ ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.